Rechtsgebieden

Asiel- en vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht heeft zowel betrekking op mensen die toegang tot en/of verblijf zoeken in Nederland als op mensen die toegang tot Nederland wordt ontzegd of wiens verblijfsrecht wordt beëindigd. Wanneer een aanvraag voor een verblijfsvergunning wordt afgewezen, wanneer uw verblijfsvergunning wordt ingetrokken, wanneer u de toegang tot Nederland wordt ontzegd, wanneer u wordt gedetineerd en uitgezet of wanneer u bescherming zoekt als vluchteling, sta ik u graag bij met raad en daad.

Ik neem tevens deel aan het piket voor vreemdelingen en ben graag bereid om zaken op toevoegingsbasis (pro deo) te doen.

Strafrecht

Het spreekt vanzelf dat het verdacht worden van een misdrijf een ingrijpende gebeurtenis is. Indien de verdenking zwaar genoeg is, moet u zich voor de strafrechter verantwoorden en bij een veroordeling kan uw vrijheid u ontnomen worden. Ik houd mij uitsluitend bezig met strafrecht voor volwassenen en kan u bijstaan vanaf het moment dat u als verdachte wordt aangemerkt tot en met de behandeling van uw strafzaak.

Met ingang van 1 juli 2020 neem ik niet meer deel aan het strafpiket en met ingang van 2021 zal ik, uitzonderingen daar gelaten, geen strafzaken meer doen.