Kosten

Voor mijn werkzaamheden breng ik een uurtarief in rekening. Mijn standaarduurtarief € 150,-- per uur, exclusief 5% kantoorkosten en BTW. Afhankelijk van de complexiteit en spoedeisendheid van de zaak kan van dit tarief worden afgeweken.

Indien u in aanmerking komt voor rechtsbijstand op toevoegingsbasis (pro deo), dan sta ik u graag op toevoegingsbasis bij. In dat geval zal ik voor u een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u in aanmerking komt voor rechtsbijstand op toevoegingsbasis. De Raad voor Rechtsbijstand doet onderzoek naar uw vermogen twee jaar voorafgaand aan de toevoegingsaanvraag, het peiljaar, en bepaalt welk bedrag u zelf zult moeten voldoen, de eigen bijdrage.

Voor de inkomensgrenzen die de Raad voor Rechtsbijstand hanteert, verwijs ik u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Het kan voorkomen dat u na het peiljaar significant minder bent gaan verdienen of bevoorbeeld in de schuldsanering bent terechtgekomen. In dat geval kan een peiljaarverlegging worden aangevraagd. Het is derhalve raadzaam om bij het eerste gesprek gegevens omtrent uw inkomsten paraat te hebben.